https://sistema.mnactec.cat

Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera

Descripció Informació pràctica

La colònia Sedó es distingeix d’altres colònies cotoneres per les seves importants dimensions i per l’ús d’un sistema hidràulic que aprofitava al màxim l’energia de l’aigua. La visita permet veure la maqueta de la colònia amb muntatge audiovisual i entrar a dins del tub de la turbina.

La visita

Avui, a la sala de la turbina, es pot veure la maqueta de la colònia, en què s’explica la seva història a través d’un muntatge de llum i so, i la turbina, on dins el tub de conducció de l’aigua es projecta un audiovisual tridimensional.

La visita es completa amb una explicació del sistema energètic que inclou el soterrani de la primera turbina. Un passeig per la colònia ens permetrà visitar: el salt de Broquetes, l’aqüeducte, la casa dels Sedó, l’església, les cases obreres, el teatre, l’escola i les xemeneies. Tots aquests elements permetran copsar la vida social i el procés productiu d’una colònia industrial.

Història

La Colònia Sedó va ser fundada el 1846 per Miquel Puig i Catasús. A partir de la segona meitat del segle XIX, s’inicià la construcció d’habitatges per als treballadors, i l’ampliació de la fàbrica. Antoni Sedó i Pàmies, successor del fill de Miquel Puig i Catasús, culminà el procés de creixement i formació de la colònia industrial que portaria el seu nom.

Després de la Guerra Civil (1936 – 1939), s’arribà al màxim creixement de la colònia obrera, convertint-se en una de les empreses més grans i importants dins de la història econòmica i industrial de Catalunya, però al mateix temps es van iniciar els primers símptomes de crisi, que es van incrementar a partir del començament dels anys 1970 fins al tancament definitiu de la fàbrica el 1980.

Actualment, el nucli del Museu se situa en un dels antics espais industrials de la fàbrica.

Horari

Prèvia concertació, de dilluns a divendres, al telèfon 93 789 22 44.


Adreça

Carrer Contínues, s/n, 08292 Esparreguera, Barcelona

Contacte

937 89 22 44