https://sistema.mnactec.cat

27museus i espais patrimonials per descobrir la industrialització a Catalunya

El Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és una xarxa de 27 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i  la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit.

Més informació