https://sistema.mnactec.cat

Contacte

Indiqueu la vostra adreça electrònica i el motiu de la consulta

SISTEMA TERRITORIAL
del Museu Nacional
de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya

Rambla d'Ègara, 270
08221 Terrassa

93 736 89 66