https://sistema.mnactec.cat

Declaració d’accessibilitat

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).


Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web sistema.mnactec.cat