https://sistema.mnactec.cat

Farga Palau de Ripoll

Descripció Informació pràctica

La farga va ser un dels darrers tallers de producció de ferro de Catalunya. S’hi manipulava el ferro per elaborar-ne la matèria primera que després transformaven altres professionals. És una de les fargues més ben conservades i en destaquen els dos martinets originals.

La visita

La Farga Palau és un testimoni únic de l’època que permet explicar l’evolució de la forja. La seva característica més singular són els dos martinets instal·lats, amb coixinets metàl·lics, mànec d’om i mall d’acer, que l’equipament conserva, entre altres mecanismes.

La visita a la farga es complementa amb la del Museu Etnogràfic, on es poden apreciar els productes amb ferro provinent de la farga.

Història

Ripoll ha estat al llarg de la història el bressol de la protoindustrialització de Catalunya, perquè s’hi han realitzat diverses activitats industrials. La Farga Palau de Ripoll és un dels darrers exemples d’una indústria històrica, la farga catalana, que va tenir un paper molt important en el desenvolupament industrial per a l’obtenció del ferro durant els segles XVII i XVIII.

Dedicada a la manipulació del ferro en el segle XVII, l’establiment va mantenir la seva activitat fins al 1978, i conserva encara avui els mecanismes d’un sistema de treball que es va estendre per tot el principat, la farga catalana. Els productes més importants sortits de la Farga eren les armes de foc, els claus i les reixes. Va ser l’única farga de Catalunya que encara elaborava peces d’aram fins a la segona meitat del segle XX.

Horari

Visites guiades per a grups.

Consultar al web del Museu.


Adreça

Passeig de la Farga Catalana, 14-16 17500 Ripoll (Ripollès)

Contacte

972702351
museuetnografic@ajripoll.cat