Avís Legal

Aquest web és gestionat pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), amb domicili a Terrassa, Rambla d’Ègara, 08221 Barcelona, proveït de NIF Q-0801970-E i amb correu electrònic info.mnactec@gencat.cat.

El web ha estat creat per al seu ús gratuït, informatiu i per a ús personal, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del MNACTEC (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al MNACTEC. El MNACTEC permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Així mateix, mitjançant aquest  formulari de contacte hi ha la possibilitat de contactar amb el MNACTEC per a l’adquisició dels drets de reproducció d’imatges tant per a entitats sense afany de lucre com per a entitats amb finalitats comercials.

El MNACTEC només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no  gestionades directament per ell, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin del MNACTEC. La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l’usuari perquè visiti els webs de destinació.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l’edició digital del qual és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

El MNACTEC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

Fotografies: Arxiu MNACTEC, Arxius Museus del Sistema Territorial MNACTEC i Teresa Llordés.

El portal web del MNACTEC ha estat desenvolupat per l’empresa ByMotto.