El Museu Hidroelèctric de Capdella, secció del MNACTEC

Museu Hidroelèctric de Capdella.

El Govern de la Generalitat, a proposta de la consellera de Cultura, ha aprovat declarar el Museu Hidroelèctric de Capdella, a la Torre de Capdella (Pallars Jussà), com a nou museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).

Aquesta integració ha estat aprovada per la Junta de Museus, tal com preveu l’article 23 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. Aquesta llei estableix que la Junta de Museus ha d’informar-ne favorablement el Govern, que és qui finalment ha d’acordar la declaració per tal que un museu, o una part d’un museu, passi a ser secció d’un museu nacional.

D’acord amb la Llei de museus, la declaració com a secció de museu nacional comporta els efectes següents: la coordinació expositiva, documental i difusora amb el museu nacional corresponent; l’ajut econòmic per a despeses de funcionament; l’assessorament tècnic i organitzatiu; el foment i el suport en l’activitat de restauració, i el suport per a la documentació i la difusió del patrimoni museístic.

La declaració és la culminació i el reconeixement del treball dut a terme pel Museu Hidroelèctric de Capdella dins de l’organització museística del Sistema Territorial del MNACTEC, com a referent nacional en la temàtica de la indústria, la tecnologia i els avenços científics relacionats amb l’electricitat i l’obtenció d’energia a través de la hidroelectricitat. El Sistema Territorial del MNACTEC és una xarxa de 27 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit.

Amb la declaració com a museu secció del MNACTEC es reconeix la tasca del Museu Hidroelèctric de Capdella com a referent cultural i de gestió patrimonial en el seu territori —on s’inclou, entre altres destacats elements patrimonials, l’Hospital de Cartró— i en el conjunt museístic i patrimonial de Catalunya. La declaració també posa de manifest el seu rol com a centre referencial i innovador en matèria de conservació, recerca, difusió i posada en valor del patrimoni moble científic i tècnic i, en especial, del patrimoni cultural vinculat al procés d’electrificació dels país. També es posa de relleu el seu compromís i vinculació social.

La proposta, a més a més dels necessaris informes favorables de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, del MNACTEC, la Junta de Museus de Catalunya i el Consell Rector del MNACTEC, ha comptat, entre altres, amb el suport de la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Universitat de Lleida, el Geoparc Orígens, l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

Amb aquesta declaració, el MNACTEC compta ja amb set museus secció: el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu de la Pell d’Igualada, el Museu del Suro de Catalunya (Palafrugell), el Museu de les Mines de Cercs, l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu del Ter (Manlleu) i el Museu Hidroelèctric de Capdella.