https://sistema.mnactec.cat

Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona

Descripció Informació pràctica

El parc proposa als visitants un passeig per les antigues instal·lacions mineres, amb una àrea museogràfica que explica l’explotació industrial de la vall. Durant la visita es pot veure la maquinària d’extracció mineral del pou i recórrer les galeries a 86 metres de profunditat.

La visita

La Muntanya de Sal és un lloc únic al món. Us convidem a un recorregut guiat a 86m de profunditat per l’interior del jaciment. Podreu contemplar en tota la seva esplendor i espectacularitat els diferents plegaments i vetes i la diversitat de minerals.

Història

La Vall Salina de Cardona, portadora de la preuada riquesa de la sal, és la raó de ser de Cardona. Les característiques geològiques del Salí han fet que l’home hagi aprofitat aquest recurs mineral des del Neolític (4.000 a.C) fins a l’actualitat, en un llarg discórrer històric de vora sis mil anys. La quantia i la qualitat de la sal van fer que les salines de Cardona fossin les de més anomenada de Catalunya, amb uns sistemes d’explotació a cel obert que es van mantenir invariables al llarg del temps. Aquesta realitat preindustrial es va capgirar l’any 1912, arran del descobriment de sals potàssiques a la conca salina catalana i l’interès que aquesta troballa suscità en relació amb la fabricació d’adobs inorgànics.

L’obertura de la Mina de Potassa (1929 – 1990) esdevingué la segona industrialització de Cardona, després del tèxtil. Es va duplicar la població i es van produir importants transformacions en el seu paisatge urbà i social. El setembre de 1990 finia l’explotació de la potassa. De l’interior de la terra s’havien extret un total de 37.874.843 tones de mineral, i l’explotació ja havia assolit els 1.308,7 metres de profunditat, essent la mina més profunda del país. Avui el vell recinte miner és el Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

Horari

Dilluns no festiu tancat.

De dimarts a divendres:

El Parc està obert de 10 a 15 h.
Visites guiades a l’interior de la Muntanya de Sal a les 11.30 h (català) i a les 13.30 h (castellà).

Dissabtes i diumenges:

El Parc està obert de 10 a 18 h.
Visites guiades a l’interior de la Muntanya de Sal cada 30 minuts.
Última visita guiada a les 16.30 h.

Horaris de ponts, festius i vacances: 

Consultar calendari al web.Contacte

93 869 24 75
informacio@cardonaturisme.cat