https://sistema.mnactec.cat

Els museus del Sistema Territorial del mNACTEC incrementen un 6,8% els visitants el 2017

Els 28 museus i espais patrimonials del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) han registrat 552.501 visitants l’any 2017. Aquesta xifra representa un increment de 35.283 visitants, que equival a un creixement del 6,8%.

 

El mNACTEC, museu capçalera del Sistema, ha registrat, per la seva part, 129.327 visitants l’any 2017, un 22% més que l’any anterior.

 

El Sistema Territorial del mNACTEC està integrat per 28 museus i llocs d’interès patrimonial d’arreu del país que expliquen el procés i la història de la industrialització a Catalunya, mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit.

 

L’evolució de visitants als museus del Sistema Territorial en els darrers cinc anys és la següent:

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Visitants 372.012 437.905 504.756 517.218 552.501