http://sistema.mnactec.cat

Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Descripció Informació pràctica

El centre aprofundeix en la història de la tècnica, la química i l’estampació manual, i exhibeix una important col·lecció d’objectes relacionats amb el procés productiu de l’estampació, com dibuixos originals, proves, motlles, maquinària o teixits.

La visita

El museu de Premià de Mar és l’únic museu a l’Estat espanyol especialitzat en l’estampació tèxtil. Ubicat a l’edifici de l’antiga Fàbrica del Gas, té com a objectiu principal explicar l’estampació, com a tècnica, a través del temps. I, especialment, l’important paper d’aquesta activitat econòmica com a base de la industrialització de Catalunya.

Es pot visitar l’exposició permanent, dedicada a l’estampació tèxtil, i també s’ofereixen exposicions temporals i diverses activitats per a grups, visites guiades, demostracions d’estampació i tallers a l’espai de l’obrador del Museu.

Història

El Museu va iniciar l’activitat amb anterioritat a l’any 1979 a les dependències del carrer Àngel Guimerà. Aviat es va traslladar a la Masia de Can Manent i el 1986 es va inaugurar definitivament com a museu amb exposició permanent, oberta al públic. Durant la dècada dels 80, el projecte va anar més enllà del d’un museu convencional i va arribar a una visió molt àmplia i ambiciosa: fer una tasca no solament de salvaguarda del patrimoni industrial de Catalunya relatiu a l’estampació tèxtil, sinó que, amb la preocupació per la dura crisi que estava patint el sector, es va intentar crear una institució museística que fos alhora una eina de suport en el desenvolupament industrial.

Cap a la fi del segle, l’Ajuntament de Premià de Mar va donar un impuls al museu, i es va rehabilitar l’antiga Fàbrica del Gas com a nova seu, que es va inaugurar el 2002. En els darrers temps, el museu ha passat a ser una institució museística que fa la funció de preservar les col·leccions, difondre-les i estudiar-les, per bé que ha desenvolupat una tasca paral·lela en l’obrador del museu, centrat en la didàctica de l’estampació, la recuperació de tècniques tradicionals i el foment de l’artesania.

El Museu també acull una petita exposició amb les restes de l’arqueologia local, des del neolític fins a l’antiguitat tardana. Lligada a l’edifici octogonal romà de Can Ferrerons, obert al públic amb el nom de Museu Romà de Premià de Mar.

Horari

Dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h.

Visites concertades tot l’any al telèfon 937529197.


Adreça

Antiga Fàbrica del Gas. Joan XXIII, 2-8 08330 Premià de Mar (Maresme)

Contacte

937 529 197
museu@premiademar.cat